top of page

AJUDES PER A LA

CREACIÓ

Facilitar als creadors un acompanyament tècnic i material per desenvolupar un PROJECTE CREATIU de petit format en l’àmbit de les arts escèniques.

El jurat, aquest primer any, estarà format per professorat de l’Aula de Teatre de la URV, un representant de l’Ajuntament de Tarragona i un de la Sala Trono

OBJECTIUS

El primer i gran objectiu és facilitar als creadors un acompanyament tècnic i material per tal de desenvolupar un projecte creatiu de petit format en l’àmbit de les arts escèniques i de les denominades altres poètiques escèniques.

 • Potenciar la creació en el marc de les arts escèniques, en aquells àmbits lligats a la innovació, a la recerca i a les altres poètiques escèniques.

 • Articular un diàleg entre creació i art, entre creació comunitària, societat i llenguatges artístics.

 • Potenciar els processos creatius com a eina de desenvolupament individual i col·lectiu.

 • Propiciar projectes de laboratori escènic que faciliti treballs creatius al voltant de les poètiques personals pròpies, on el risc i la recerca permetin una reflexió oberta sobre processos creatius i la seva difusió.

 • Incentivar el diàleg i l’intercanvi entre llenguatges (teatre, dansa, art d’acció, música, vídeo, cinema...).

Aquest ajut està incorporat en el laboratori de teatre contemporani d’Experimenta Teatre, coordinat per l’Aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Tarragona i amb el suport i la coordinació tècnica i artística del col·lectiu Zona Zàlata.

 

En cada convocatòria s’escollirà un projecte, que serà desenvolupat el següent curs acadèmic d’Experimenta Teatre.

El jurat, aquest primer any, estarà format pel professorat de l’Aula de Teatre de la URV, un representant de l'Ajuntament de Tarragona i un de la Sala Trono.

BASES I PARTICIPACIÓ

CONVOCATÒRIA ANUAL

 • La participació està oberta a tota persona o col·lectiu que treballi en el món de les arts escèniques. No hi ha cap restricció respecte l’edat, la formació o la nacionalitat.

 • La convocatòria va destinada a creadors en l’àmbit de les arts escèniques. (teatre, teatre-dansa, performance, acció escènica, peces teatrals de petit format).

ÀMBITS DEL PREMI

 • Teatre contemporani.

 • Noves dramatúrgies.

 • Propostes multidisciplinaris.

 • Acció escènica.

 • Poesia escènica i performance.

TIPUS D'AJUTS

 • Ajut artístic a la creació de l’espectacle o la proposta escènica (dins del taller de teatre contemporani de l’Aula de Teatre de la URV).

 • Estrena del projecte a Tarragona dins de la programació estable de teatre de la             Sala Trono de Tarragona.

 • Assessorament tècnic.

 • Acompanyament en tot el procés de creació.

 • Una dotació econòmica de 1.000€

SOL·LICITUD

Els candidats hauran de presentar la seva proposta en format digital abans del dia

30 de juny de 2019 al correu electrònic: experimentateatre@gmail.com

La sol·licitud ha d’incloure:

 1. Dades personals (de la persona física) o explicació del col·lectiu (en cas d’un grup).

 2. Breu currículum artístic.

 3. Proposta creativa.

 4. Imatges, vídeos o informació que es cregui oportuna relacionada amb els processos creatius desenvolupats anteriorment per la persona o col·lectiu sol·licitant.

 5. Documentació addicional que els aspirants creguin convenient facilitar (dossier gràfic de l'obra recent, crítiques, bibliografia...). També s'hi podrà afegir la informació i els enllaços que es considerin necessaris per explicar el projecte presentat i/o altres projectes anteriors.

MÉS INFORMACIÓ

686972348

experimentateatre@gmail.com

bottom of page